CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Địa chỉ: C11-C15, Cụm CN Nhựa Đức Hòa Hạ, H. Đức Hòa, Tỉnh Long An

Điện thoại: 0816 8888 17

Email: kdnd@tandaihungplastic.com

Website: tuitrunuoctandaihung.com 

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ